กว่าจะมาเป็นข้าวหอมมะลิ

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนการลงข้าวเปลือกหอมมะลิ

เมื่อชาวบ้านที่นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาขาย และผ่านการตรวจข้าวเปลือกหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงข้าว เป็นกระบวนการที่คนลงข้าว จะทำการเทข้าวเปลือกที่อยู่ในกระสอบออกมา อ่านมาแล้วคงมองไม่เห็นภาพ

ตามมาดูวิดีโอคลิปกันเลยว่า การลงข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นอย่างไร

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนลงข้าวหอมมะลิ  

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนลงข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนอบข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนอบข้าวเปลือกหอมมะลิ จะเป็นขั้นตอนต่อจากกระบวนการลงข้าว เมื่อลงข้าวเรียบร้อย

แต่ข้าวเปลือกหอมมะลิที่ชาวบ้านเอามาขายนั้น มีความชื้นเกิน ซึ่งก็เกิดจากการตากข้าวที่ใช้ระยะเวลาน้อยเกินไป 

เราจึงต้องนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาผ่านกระบวนการอบข้าวก่อน เพื่อให้ข้าวเปลือกหอมมะลิมีความชื้นลดลง

กระบวนการอบข้าวเปลือกหอมมะลิหลักการก็คือ การเผาแกลบ เพื่อเอาความร้อนของการเผามา โดยผ่านการดูดความร้อนของพัดลม เมื่อพัดลมดูดความร้อนมาแล้ว จะผ่านข้าวเปลือกหอมมะลิ ทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิมีความชื้นลดลงนั่นเองกระบวนการนี้สำคัญ ต้องมีความพิถีพิถันในการควบคุมอุณหภูมิในการอบข้าว เพราะถ้าอุณหภูมิมากไป ก็จะทำให้ข้าวเกิดความเครียดขึ้นได้ แล้วเมื่อเอาไปผ่านกระบวนการสี ข้าวก็จะเกิดการแตกหักได้ง่าย

ถ้าอยากเห็นขั้นตอนกระบวนการอบข้าวเปลือกหอมมะลิกันชัดๆ สามารถดูได้ในวิดีโอคลิปด้านล่างเลยครับผม

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนอบข้าวเปลือกหอมมะลิ  

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนอบข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนจัดข้าวเก็บเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ จะเป็นขั้นตอนต่อจากกระบวนการอบข้าวเปลือกหอมมะลิเมื่ออบแล้ว

ข้าวเปลือกหอมมะลิก็จะมีความชื้นลดลง ซึ่งเราก็จะจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ จะทำการกรอกข้าวเปลือกหอมมะลิลงในถุงจัมโบ้ จากนั้นจะทำการวางเรียงไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำการแยกล็อตของการรับข้าวเปลือกหอมมะลิอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาสีในภายหลัง

การจัดวางเรียงจัมโบ้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ห้ามวางบนพื้นปูนเป็นระยะเวลานานโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นแล้ว ข้าวเปลือกหอมมะลิที่อยู่ด้านล่างของจัมโบ้ จะโดนความชื้นของพื้นปูน ทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิของเราเกิดเชื้อราหรือเสียคุณภาพไป 

ดังนั้นเราจึงจัดเก็บโดยการจัดวางจัมโบ้ข้าวเปลือกหอมมะลิบนไม้พาเลซ เพื่อไม่ให้จัมโบ้แนบกับพื้นปูน

และไม้พาเลซที่ยกตัวสูงขึ้นจากระดับพื้นปูนนั้น ก็จะมีช่องว่างเพื่อระบายอากาศอีกด้วย

มีวิธีการอย่างไร ตามมาดูคลิปวิดีโอได้เลยครับ

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ  

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้อบข้าวเปลือกหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว

ก็จะเข้าสู่กระบวนการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นขั้นตอนที่เอาแกลบออกจากข้าวเปลือกหอมมะลิ เพื่อที่จะให้เหลือแต่ข้าวกล้องหอมมะลิ เพื่อที่จะนำข้าวกล้องหอมมะลิไปทำการขัดสีต่อไป

หลักการของการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลินั้น คือการใช้ลูกยาง 2 ลูก โดยมีลูกล่างกับลูกบน ซึ่งลูกล่างจะหมุนด้วยความเร็วรอบที่มากกว่าลูกบน เมื่อมีความต่างของความเร็วรอบแล้ว จะทำให้เกิดแรงเฉือน ซึ่งข้าวเปลือกหอมมะลิของเรา ก็จะวิ่งเข้าไปที่ระหว่าง 2 ลูกยาง ทำให้ลูกยาทั้ง 2 ลูกนั้น เกิดแรงเฉือน ทำให้แกลบหลุดจากข้าวเปลือกหอมมะลิออกมานั่นเอง

การกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลินั้น ก็อาศัยแรงเฉือนของลูกยางทั้ง 2 ลูก และเมื่อใช้ไปนานเข้า ลูกยางลูกที่หมุนเร็วกว่า จะสึกมากกว่า ทำให้ขนาดเล็กลงมากกว่า ซึ่งทำให้ความต่างของตวามเร็วอบของลูกยางลดลง แรงเฉือนก็จะลดลง เราก็จะแก้ไขโดยการสลับลูกยาง เอาลูกยางที่สึกมากกว่านี้ไปไว้ด้านบน และลูกยางที่สึกน้อยกว่าไปไว้ด้านล่าง เพื่อที่จะคงความต่างของความเร็วรอบ และคงแรงเฉือนให้เท่าเดิม

ในการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลินั้น เราก็สามารถที่จะใช้แรงดันลมเพื่อที่จะบีบลูกยางทั้งสองเข้าหากันได้ ในตอนที่แรงเฉือนลดน้อยลง แต่นั้นก็จะทำให้ข้าวเกิดความเครียดมากขึ้น ร้อนขึ้น แตกหักมากขึ้น ดังนั้นจุดนี้ก็ต้องระวังถ้าใครอยากเห็นภาพชัดเจน ตามไปดูในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลย

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ  

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ขั้นตอนสีข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการสีข้าวหอมมะลิ เป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้ทำการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว เมื่อเรากะเทาะข้าวเปลือก เราจะได้ข้าวกล้องหอมมะลิมา ขั้นตอนนี้เองจะเป็นขั้นตอนที่เราเอาข้าวกล้องหอมมะลิมาทำการขัดสีเพื่อให้ได้ข้าวสารหอมมะลิ

การสีข้าวหอมมะลิในขั้นตอนนี้ เป็นการขัดสีข้าวโดยใช้หลักการที่ว่า ให้ข้าวผ่านหินขัดข้าวและขัดกับตะแกรง เพื่อเอารำออกมา (รำก็คือเนื้อข้าวที่ถูกขัดออกไปในขั้นตอนนี้) จากนั้นก็จะโดนลมดูดรำออกไปผ่านรูตะแกรง ส่วนข้าวหอมมะลิที่ผ่านการขัดสีเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปสู่กระบวนการต่อไปกระบวนการสีข้าวหอมมะลิ

มีเทคนิคก็คือ ต้องหมั่นเป่ารำ เพราะว่าโดยปกติแล้ว การขัดสีข้าวหอมมะลิ จะขัดเอารำออกมา เมื่อรำออกมาเยอะเข้า จะทำให้รำไปติดกับตะแกรง ต่อมาทำให้อุณหภูมิห้องเครื่องสูงขึ้น เพราะการระบายอากาศไม่ดีเท่าเดิม ตะแกรงลื่นขึ้นเพราะรำไปเกาะตะแกรง ดังนั้น ตรงนี้สำคัญ เพราะเราต้องควบคุมอุณภูมิในการขัดสี ไม่เช่นนั้นแล้ว ข้าวหอมมะลิที่ได้มาก็จะเสียคุณภาพไป

ตามมาดูคลิปวิดีโอกันเลย จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนสีข้าวหอมมะลิ  

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนสีข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนขัดมันข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการขัดมันข้าวหอมมะลิ เป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้ทำการสีข้าวหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว ทำไมเราต้องขัดมัน ? จริงๆแล้วที่เราขัดมันก็มีจุดประสงค์หลักๆคือ ต้องการให้ข้าวมีความเรียบ ความเนียน ความเงา เพราะว่าในกระบวนการสีข้าวหอมมะลินั้น มันเกิดจากการขัดกันระหว่างหินกับตะแกรง ซึ่งทำให้เกิดรอยขีดข่วน ในรอยขีดข่วนนั้นก็มีความลึก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่มีรำไปอยู่ในซอก แล้วทำให้ข้าวหอมมะลิมีการจัดเก็บรักษาได้ไม่นาน เราเลยจำเป็นต้องผ่านกระบวนการขัดมันข้าวหอมมะลิ ให้เกิดความเรียบของผิวข้าวหอมมะลิขึ้น

ซึ่งหลักการขัดมันข้าวหอมมะลินั้น เราจะใช้น้ำและลมพ่นเป็นสเปรย์ เข้าไปในห้องเครื่องขัดมัน ตัวนี้เองที่ทำให้ข้าวที่ผ่านการขัดกับตะแกรงแล้ว ข้าวจะมีผิวเรียบ และเรายังสามารถที่จะปรับลูกตุ้มเพื่อให้ระยะเวลาในการขัดข้าวในห้องเครื่องมากกว่าเดิม ซึ่งก็ทำให้ข้าวมีความขาวมากขึ้นแต่ข้อระวังก็คือ ถ้าถ่วงลูกตุ้มมากเกินไป ข้าวขาวก็จริง แต่ว่าจะทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิในข้าวสูงขึ้น ข้าวก็จะเสียคุณภาพไป อีกทั้งเรื่องน้ำ ถ้ามากไปก็จะทำให้เกิดความชื้นในข้าว แล้วถ้าเราเอาไปจัดเก็บ อาจจะทำให้ข้าวเสียหายไปเลยก็ได้ และยังมีเรื่องแรงดันลม ถ้าไม่มีแรงลม ก็จะไม่เกอดสเปรย์น้ำขึ้น ซึ่งปัจจัยสามอย่างนี้เราจำเป็นต้องควบคุมให้ดีและต้องมีการทำให้สมดุลด้วยเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด ถ้าอยากเห็นภาพชัดเจน ตามไปดูคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยครับ

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนขัดมันข้าวหอมมะลิ 

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนขัดมันข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนยิงสีข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการยิงสีข้าวหอมมะลิ เป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้ทำการขัดมันข้าวหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว  เมื่อเราได้ทำการขัดมันข้าวหอมมะลิ แน่นอนว่า ข้าวจะยังมีสิ่งเจือปนอยู่ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวท้องไข่ ข้าวที่มีจุดดำ ข้าวเหนียว ดังนั้นในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเอาสิ่งเจือปนอยู่นี้  ออกจากข้าวหอมมะลิของเรา เพื่อให้ข้าวหอมมะลิของเรา สวย น่ารับประทาน

ในขั้นตอนยิงสีข้าวหอมมะลินี้ ข้าวของเราก็จะไหลลงมาจากถาดสั่น ซึ่งมีการปรับระดับการสั่นได้ เพื่อให้เป็นการปรับอัตราไหลของข้าวที่จะลงได้ ว่าเราจะให้ข้าวไหลลงเครื่องยิงเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด

เมื่อข้าวหอมมะลิไหลลงมาจากถาดสั่นแล้ว ในเครื่องยิงสีข้าวหอมมะลินั้น จะมีกล้องที่คอยตรวจจับข้าวหอมมะลิอยู่ ซึ่งจะคอยตรวจจับค่าสีของข้าวหอมมะลิที่ไหลลงมาแต่ละเมล็ด เมื่อกล้องตรวจจับเจอว่าข้าวหอมมะลิที่ไหลลงมานั้น มีค่าสีที่เพี้ยนไปจากปกติ ซึ่งสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ เมื่อกล้องตรวจจับแล้วว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ เครื่องยิงก็จะเอาสิ่งเจือปนนี้ออกโดยใช้ ลมเป่า นั่นเอง 

เมื่อข้าวหอมมะลิของเราได้ผ่านเครื่องยิงข้าวหอมมะลิแล้ว ข้าวหอมมะลิของเราก็จะสวย ไม่มีสิ่งเจือปน น่ารับประทาน แต่ว่าเดี๋ยวก่อน ข้าวหอมมะลิที่ผ่านเครื่องยิงข้าวหอมมะลิแล้วนั้น จะยังไม่ได้ผ่านการคัดขนาดของเมล็ด ซึ่งยังจะมีข้าวหอมมะลิที่มีขนาดเล็กบ้าง หักบ้าง เราจึงจำเป็นต้องแยกขนาดก่อน เพื่อให้ข้าวหอมมะลิของเราเต็มเมล็ด สวย เมื่อหุงเสร็จแล้วก็จะน่ารับประทานนั่นเอง

เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการคัดขนาดของข้าวหอมมะลิเป็นอย่างไร 

ในคลิปนี้เราก็จะมาดู ขั้นตอนยิงสีข้าวหอมมะลิ กันก่อน ตามมาดูกันได้เลยครับ

 

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนยิงสีข้าวหอมมะลิ

คลิปวิดีโอแบบสั้น 1 นาที ขั้นตอนยิงสีข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนคัดขนาดข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการคัดขนาดข้าวหอมมะลิ เป็นขั้นตอนหลังจากที่เราได้ทำการยิงสีข้าวหอมมะลิเรียบร้อยแล้ว  เมื่อเราได้ทำการยิงสีข้าวหอมมะลิแล้ว ข้าวสวยแล้ว แต่ว่าข้าวหอมมะลิของเราก็ยังมีเมล็ดที่หักบ้าง เมล็ดเล็กบ้าง ดังนั้นขั้นตอนนี้แหละครับ เป็นขั้นตอนที่เราจะคัดขนาดข้าว เพื่อให้ข้าวหอมมะลิของเราเต็มเมล็ด มีความสวยงามและรับประทานได้อร่อยยิ่งขึ้นครับ

การคัดขนาดของข้าวหอมมะลิ เราจะทำได้โดยการใช้ตะแกรงกลม ซึ่งตะแกรงตัวนี้จะเป็นวงกลม และภายในจะเป็นรูกลม

โดยหลักการทำงานของมันก็คือ เมื่อข้าวหอมมะลิของเรามีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่าขนาดของรูตะแกรงกลม ข้าวหอมมะลิจะถูกตักขึ้นมาโดยตะแกรงกลม แล้วข้าวหอมมะลิก็จะตกลงไปในถาด ซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับ

หลังจากผ่านกระบวนการคัดขนาดของข้าวหอมมะลิแล้ว เราก็จะได้ข้าวหอมมะลิที่เต็มเมล็ด สวย น่ารับประทานแล้วครับ ในที่สุดเราก็เดินทางมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในซีรี่ย์ที่ชื่อว่า กว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ในครั้งต่อๆไป ผมก็จะมาให้ความรู้เรื่องข้าวหอมมะลิอยู่เรื่อยๆ ฝากติดตามด้วยนะครับ

และเพื่อให้เห็นกระบวนการคัดข้าวหอมมะลิกันชัดๆ ตามมาดูคลิปกันได้เลยครับ

 

คลิปวิดีโอแบบละเอียด ขั้นตอนคัดขนาดข้าวหอมมะลิ