เกี่ยวกับเรา

เราให้ความสุขมา

415

วัน

เราสนับสนุนเด็ก

42

คน

ความฝันของเรา

เราตั้งใจที่จะสนับสนุนเด็กๆที่มีความประพฤติดี เพื่อให้เด็กมีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ให้เขาแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เขาจะต้องได้รู้ว่า เมื่อทำสิ่งที่ดีแล้ว ย่อมได้รับผลดีตอบแทนอีกทั้งเราสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต จากนั้นลงมือทำมัน รู้จักความล้มเหลว ผิดหวัง รู้จักเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาด แล้วทำต่อไปจนมันสำเร็จสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลท่านให้ดี และเป็นคนดีของสังคม

ดูสิ่งที่เราทำ

ตั้งเป้าหมาย > ลงมือทำ > ล้มเหลว > เรียนรู้ > ตั้งเป้าหมายใหม่

คุณค่าของเรา

” เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีในทุกๆเดือน เพราะเราเชื่อว่า เด็กคืออนาคตของชาติ “

สิ่งที่เราทำอยู่เป็นการสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดี นี่คือคุณค่าของเราที่เรากำลังสร้างขึ้นมา เพื่อให้เขารู้ว่า เมื่อเขามีความประพฤติดีแล้ว เขาจะต้องได้รับสิ่งที่ดีตอบแทน ยังมีคนคอยมองเขาอยู่ นี่คือเส้นทางของชีวิตที่ถูกต้อง ชีวิตทุกคนเลือกได้ ชีวิตทุกคนกำหนดเองได้

เราต้องการให้เขามีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีต่อไปรู้จักการแสดงออกทั้งความคิดและการกระทำในสิ่งที่ดี รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง กล้าที่จะมีความฝัน กล้าที่จะทำ ลงมือทำ รู้จักความผิดพลาด รู้จักความผิดหวัง ยอมรับมัน เรียนรู้ ก้าวเดินต่อไป เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้

มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลท่านให้ดี ทำให้ท่านมีความสุข และเมื่อวันใดวันนึง เมื่อน้องประสบความสำเร็จแล้ว กลับมาช่วยกันสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดี แล้วช่วยกันพัฒนาคนในประเทศของเรากันนะครับ

เราต้องการให้ข้าวหอมมะลิบ้านสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะเนื่องด้วยพื้นที่แห่งนี้ มีการปลูกข้าว คนในพื้นที่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ซึ่งหารายได้เลี้ยงครอบครัว

เราเห็นว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่นี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหอม ความนุ่ม ที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนรู้จักข้าวหอมมะลิในพื้นที่นี้ ถ้าคุณได้ลองแล้ว คุณจะชอบอย่างแน่นอน และมันยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรอีกด้วย