ข้าวหอมมะลิ

สินค้าของเรา

ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านสร้างนกทา อำนาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิเก่า

ข้าวหอมมะลิเก่า 5 กก.

185 บาท

ข้าวหอมมะลิใหม่

ข้าวหอมมะลิใหม่ 5 กก.

185 บาท

ข้าวหอมมะลิเก่า1กก

ข้าวหอมมะลิเก่า 1 กก.

38 บาท

ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวกข.6 5 กก.

150 บาท

ข้าวเหนียว1กก

ข้าวเหนียวกข.6 1 กก.

31 บาท

ความฝันของเรา

สวยเสวย มีความฝันที่อยากให้ทุกๆคนได้ทานข้าวหอมมะลิ105 จังหวัดอำนาจเจริญ

เพราะเราเป็นผู้ผลิตเอง มีการควบคุมคุณภาพ เพราะเราอยากให้ข้าวหอมมะลิของเรา มีคุณภาพดีที่สุด

 …ราคาตลาด  คุณภาพห้างดัง…

 

อีกทั้งเรามีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเด็กๆที่มีความประพฤติดี เพื่อให้เด็กมีกำลังใจในการ ทำดีต่อไป เรายังสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต จากนั้นลงมือทำมัน และอดทน เพราะทุกอย่างมันไม่ง่าย ล้มเหลว ผิดหวัง เรียนรู้ ทำต่อไปจนมันสำเร็จ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลท่านให้ดี

และเป็นคนดีของสังคม

สวยเสวยคาเฟ่

ข้าวหอมมะลิสวยเสวย

ความรู้ข้าวหอมมะลิ...กว่าจะมาเป็นข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ข้าวกล้องมาจากไหน มาอย่างไร?

ถ้าใครอยากเห็นภาพชัดเจน ตามไปดูในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลย

บทความเรื่องข้าว (ที่หลายคนไม่รู้)